Ota yhteyttä
Lataa kuvastomme
Seuraa meitä Facebookissa © 1996-2023 Seinäjoen PK-Myynti Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tietosuojaseloste


Seinäjoen PK-Myynti Oy tietosuojaseloste 25.5.2018

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen PK-Myynti Oy

Yhteystiedot:
PL 63 (Rengastie 32)
60101 Seinäjoki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa :

Olli Koveronkoski
PL 63, 60101
Seinäjoki
0445444299
olli.koveronkoski@pkmyynti.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Olli Koveronkoski

Seinäjoen PK-Myynti Oy 
PL 63 (Rengastie 32)
60101 Seinäjoki
0445444299
olli.koveronkoski@pkmyynti.fi

2. Rekisteröidyt

Laskutusohjelmassa olevat asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella mm. rahoituskyselyjä
  rahoitusyhtiöltä tehtäessä sekä saatujen rahoituspäätöksien arkistoinnissa laskutuksen liitteenä

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot

 • Laskutettavan yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Yhteyshenkilö
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • em. yhteystiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen myynti@seinajoenpk-myynti.fi tai soittamalla p. 06-4217100

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Erikseen ostetuista osoiterekistereistä (Tilastokeskus oy, Vainu oy), ostetut osoitetiedot tuhotaan käytön jälkeen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Seinäjoen PK-Myynti Oy:n ulkopuolelle.

Luovumme tietoja Rahoitusyhtiöille (Tukirahoitus, Svea-rahoitus) rahoituspäätöksiä varten sekä tilitoimistolle kirjanpitoa varten. Em. yritykset on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Vainu Oy
 • Tilastokeskus Oy
 • Tukirahoitus Oy
 • Grenke Leasing Oy
 • Tilitoimisto Jokinen Oy

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

Markkinointilistoiltamme pääsee poistumaan ilmoittamalla sähköpostilla osoitteeseen myynti@seinajoenpk-myynti.fi tai soittamalla p. 06-4217100

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät ainoastaan Seinäjoen PK-Myynti Oy:n henkilökunta

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.