Buffet drop-in jakelulaitteet, tasoon upotettavat kalusteet